Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-05

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 3 juni 2019

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Justerade paragrafer

87-100

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-06-05

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-06-05

Kommun & politik