Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-05-08

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 4 maj 2020

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-04

Justerade paragrafer

§§ 65-79

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-05-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-05-08

Kommun & politik