Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-10-08

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 5 oktober 2020

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Justerade paragrafer

§§ 117-124

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-10-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-10-08

Kommun & politik