Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 6 mars 2023

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-06

Justerade paragrafer

§§ 30-42

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-03-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik