Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 7 juni 2021

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Justerade paragrafer

§§ 61-74

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-06-09

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik