Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 7 juni 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Justerade paragrafer

§§ 56-75

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-06-10

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik