Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-09-09

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 7 september 2020

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-07

Justerade paragrafer

§§ 92-116

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-09-09

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-09-09

Kommun & politik