Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-13

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 8 maj 2019

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Justerade paragrafer

73-81, 83-86

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-05-13

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-05-13

Kommun & politik