Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-09

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 8 maj 2019

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Justerade paragrafer

82

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-05-09

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-05-09

Kommun & politik