Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Justerade paragrafer

§§ 50-55

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-05-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik