Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-11-19

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 november 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Justerade paragrafer

§§ 162-186

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-11-19

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-11-19

Kommun & politik