Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-09-04

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2020

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 1 september 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Justerade paragrafer

§§ 103-125

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-09-04

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-09-04

Kommun & politik