Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars 2024

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 25 mars 2024 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-03-25

Justerade paragrafer

§§ 47-59

Datum då tillkännagivandet publicerades

2024-03-27

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik