Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2021

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Justerade paragrafer

§§ 62-77

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-05-04

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik