Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 september 2023

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 4 september är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-09-04

Justerade paragrafer

§§ 101-112

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-09-06

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik