Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-11

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 mars 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ


Sammanträdesdatum

2019-03-05

Justerade paragrafer

28-40

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-03-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

Senast uppdaterad:
2019-03-11

Kommun & politik