Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 april 2021

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 6 april 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-06

Justerade paragrafer

§§ 40-61

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-04-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik