Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens planutskott den 15 maj 2023

Protokoll från kommunstyrelsens planutskotts sammanträde den 15 maj 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-15

Justerade paragrafer

§§ 9-14

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-05-16

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik