Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från löneservicenämnden den 10 november 2021

Protokoll från löneservicenämndens sammanträde den 10 november 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Löneservicenämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-10

Justerade paragrafer

§§ 12-16

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-11-15

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Löneservicenämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik