Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-04-29

Sammanträdesprotokoll från löneservicenämnden den 23 april 2019

Protokoll från löneservicenämndens sammanträde den 23 april 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Löneservicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Justerade paragrafer

6-11

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-04-29

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Löneservicenämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-04-29

Kommun & politik