Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från löneservicenämnden den 24 maj 2023

Protokoll från löneservicenämndens sammanträde den 24 maj 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Löneservicenämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Justerade paragrafer

§§ 15-17

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-05-26

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik