Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-10-07

Sammanträdesprotokoll från löneservicenämnden den 30 september 2020

Protokoll från löneservicenämndens sammanträde den 30 september 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Löneservicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Justerade paragrafer

6-13

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-10-07

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Löneservicenämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-10-07

Kommun & politik