Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-23

Sammanträdesprotokoll från miljö-byggnämnden den 15 oktober 2019

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 15 oktober 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Justerade paragrafer

105-106, 108-115

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-10-23

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-10-23

Kommun & politik