Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 14 november 2023

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 14 november 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ


Sammanträdesdatum

2023-11-14

Justerade paragrafer

81-87

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-11-16

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik