Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 16 november 2021

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 16 november 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-16

Justerade paragrafer

§§ 84-92

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-11-24

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik