Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-24

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 17 september 2019

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 17 september 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Justerade paragrafer

§§ 96-104

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-09-24

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Miljöarkivet


Senast uppdaterad:
2019-09-24

Kommun & politik