Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-25

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 18 juni 2019

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 18 juni 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

201-06-18

Justerade paragrafer

§§ 64-68

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-06-25

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Miljöarkivet


Senast uppdaterad:
2019-06-25

Kommun & politik