Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-08-26

Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnämnden den 20 augusti 2019

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 augusti 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-20

Justerade paragrafer

§§ 78-95

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-08-26

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Miljöarkivet


Senast uppdaterad:
2019-08-26

Kommun & politik