Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-06-29

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 23 juni 2020

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 23 juni 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-23

Justerade paragrafer

§§ 54-63

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-06-29

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-07-21

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-06-29

Kommun & politik