Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 24 augusti 2021

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-24

Justerade paragrafer

§§ 63-70

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-08-31

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik