Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 26 april 2022

Protokoll från miljö- och byggnämnden sammanträde den 26 april 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Justerade paragrafer

§§ 29-38

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-05-03

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik