Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-05

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 26 februari 2019

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 26 februari 2019 är justerat och finns att läsa som pdf-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Justerade paragrafer

§§ 19-37

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-03-05

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Miljöarkivet


Senast uppdaterad:
2019-03-08

Kommun & politik