Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 26 mars 2024

Protokoll från miljö- och byggnämnden den 26 mars 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-26

Justerade paragrafer

§§ 25-29

Datum då tillkännagivandet publicerades

2024-03-28

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2024-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik