Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 27 april 2021

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 27 april 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Justerade paragrafer

§§ 36-43

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-05-03

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik