Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 28 februari 2023

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 28 februari 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-28

Justerade paragrafer

§§ 12-19

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-03-06

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik