Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 5 september 2022

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 5 september 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-05

Justerade paragrafer

§§ 65-67

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-09-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik