Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-01-11

Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 8 januari 2019

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 8 januari 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-08

Justerade paragrafer

§§ 1-9

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-01-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Miljöarkivet


Senast uppdaterad:
2019-01-11