Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 13 november 2023

Protokoll från planutskottets sammanträde den 13 november 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-13

Justerade paragrafer

§§ 22-28

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-11-14

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik