Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 15 november 2021

Protokoll från planutskottets sammanträde den 15 november 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Planutskottet

Sammanträdesdatum

2021-11-15

Justerade paragrafer

§§ 15-22

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-11-18

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik