Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 15 november 2022

Protokoll från planutskottets sammanträde den 15 november 2022 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Planutskottet

Sammanträdesdatum

2022-11-15

Justerade paragrafer

§§ 28-33

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-11-23

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik