Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-09-04

Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 31 augusti 2020

Protokoll från planutskottets sammanträde den 31 augusti 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Planutskottet

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Justerade paragrafer

§§ 18-26

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-09-04

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-09-04

Kommun & politik