Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 8 februari 2021

Protokoll från planutskottets sammanträde den 8 februari 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Planutskottet

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Justerade paragrafer

§§ 1-3

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-02-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik