Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från Samarbetsnämnd IT-drift den 17 februari 2021

Protokoll från Samarbetsnämd IT-drifts sammanträde den 17 februari 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Samarbetsnämnd IT-drift

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Justerade paragrafer

§§ 1-5

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-02-19

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet Kävlinge


Senast uppdaterad:

Kommun & politik