Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-02

Sammanträdesprotokoll från samarbetsnämnd IT-drift den 23 april 2019

Protokoll från samarbetsnämnd IT-drifts sammanträde den 23 april 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Samarbetsnämnd IT-drift

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Justerade paragrafer

5-12

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-05-02

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge


Senast uppdaterad:
2019-05-02

Kommun & politik