Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från samarbetsnämnd IT-drift den 28 april 2021

Protokoll från samarbetsnämnd IT-drifts sammanträde den 28 april 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Samarbetsnämnd IT-drift

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Justerade paragrafer

§§ 6-10

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-04-30

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet Kävlinge


Senast uppdaterad:

Kommun & politik