Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från samarbetsnämnd IT-drift den 7 november 2023

Protokoll från samarbetnämnd IT-drifts sammanträde den 7 november 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Samarbetsnämnd IT-drift

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Justerade paragrafer

§§ 21-27

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-11-13

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik