Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-11-13

Sammanträdesprotokoll från sammarbetsnämnd IT drift den 9 november 2020

Protokoll från sammarbetsnämnd IT drifts sammanträde den 9 november 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Samarbetsnämnd IT drift

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Justerade paragrafer

§§ 8-13

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-11-13

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet Kävlinge


Senast uppdaterad:
2020-11-13

Kommun & politik