Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 12 oktober 2021

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 12 oktober 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-12

Justerade paragrafer

63-74

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-10-14

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik