Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 15 september 2022

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 september 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-15

Justerade paragrafer

54-64

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-09-19

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik