Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 16 juni 2022

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 16 juni 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Justerade paragrafer

39-47

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-06-20

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik